Aktuální podmínky chovnosti

27.03.2011 11:13

 

Specifické podmínky chovnosti

 

příloha chovatelského řádu ČKNO

 

Schváleno předsednictvem ČKNO 7.5.08:

 

Pro splnění podmínek chovnosti se uznávají :

 

 · Výstavy

 

- pořádané ČKNO, německé a rakouské,

 

- posouzené rozhodčími ČKNO, SV a SÚCHNO.

 

- výstavní ocenění nejméně „dobrý“ dosažené ve třídě dospívajících, pracovní a

 

 od 1.1.2009 i ve třídě mladých.

 

Pro účely chovnosti se neuznávají výstavy Národní a Mezinárodní.

 · RTG

 

- ČR – max. II. Stupeň

 

- SRN, Rakousko - výsledek „A“ (normal, fast normal, noch zugelassen)

 

Uznává se nejlepší hodnocení, za předpokladu, že jedinec není v žádné uznávané zemi vyřazen.

 


 

 · Zkoušky z výkonu

 

- ve všech druzích chovu je podmínkou složená všestranná zkouška nejméně I. stupně ZVV, SchH, IPO

 

- mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN,Rakouska a SR (!! zkouška může být uznána pouze při posouzení rozhodčím ČKS, MSKS, SV nebo ZŠK !!)

 


 

 · Bonitace

 

- importovaným jedincům se uznává bonitace SV a SR, pokud byli s platnou bonitací importováni.

 

Uznává se i bonitace provedená v SRN a Rakousku českým majitelem.

 ·

DNA

 

- Od 1.1.2009 musí mít jedinec pro chovnost odebrán vzorek krve pro určení identity (DNA)

 

 - záznam v PP

Aktualizováno dne: 30. 1. 2011