Členství v Českém klubu německých ovčáků

27.03.2011 11:08

Členství v Českém klubu německých ovčáků (KNO) na rok 2011


   1. Členský poplatek na rok 2011 pro řádného člena KNO z ČR je 500,00 Kč, ostatní Evropa (včetně SR) 900,00 Kč a zámoří 1300,00 Kč. Rodinní příslušníci platí vždy pouze 100,00 Kč.
   2. (Členský poplatek je nutné uhradit do 31.10.2010. Pozdním zasláním členského příspěvku riskujete nedodání členského zpravodaje.
   3. Do přiložené složenky vyplňte čitelně hůlkovým písmem svoji úplnou adresu včetně PSČ. Největší pozornost věnujte správnému vyplnění Vašeho rodného čísla do kolonky VS. Bez rodného čísla nelze platbu identifikovat!!
   4. Přestane-li Vám docházet počátkem roku (v březnu) klubový zpravodaj, neprodleně zašlete fotokopii dokladu o zaplacení členského poplatku na níže uvedenou kontaktní adresu. Nemá smysl obracet se na redakci či jinam, obracejte se výhradně na kontaktní adresu.
   5. Veškeré změny týkající se členství v KNO (změna adresy, příjmení apod.) hlaste opět na níže uvedenou kontaktní adresu.
   6. Nový člen KNO musí současně s členským příspěvkem zaslat vyplněnou přihlášku a evidenční list člena (na požádání lze obdržet na kontaktní adrese).
   7. Útržek složenky si pečlivě uschovejte, plní funkci členské legitimace.

Upozornění: Složenka se skládá pouze ze dvou dílů a pošta nepředává žádný doklad o zaplacení, KNO obdrží jako příjemce pouze platbu a údaj ve tvaru částka a VS (v tomto případě Vaše rodné čís)lo). Z těchto údajů nelze zjistit jméno ani adresu plátce, proto je nutné zaslání přihlášky a evidenčního listu. Rodné číslo je nutno vyplnit velmi čitelně, nejlépe černou nebo tmavě modrou barvou. Zmenšíte tím riziko chyby na minimum

Budete-li se držet uvedených pokynů, mělo by být Vaše členství v KNO

a doručování zpravodaje bez problémů.

Děkujeme Vám

Za adresář KNO

Novotná a Nováková

Nováková 732 901 626 (dopoledne)

Novotná 606 357 981 (dopoledne) e-mail: agi.max@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontaktní adresa: Český klub německých ovčáků

PP B – 2

53001 Pardubice