Zápis štěňat

27.03.2011 11:14

Pokyny pro okresní poradce chovu

Od 1.7.2008 přechází povinnost kompletizace a zasílání podkladů k zápisu štěňat na OPCH.
(vztahuje se na vrhy tetované po 1.7.2008)

Všichni OPCH musí označit Přihlášku k zápisu štěňat:

  • svým jménem tiskacím písmem
  • sdělením - "Doporučuji k zápisu"
  • podpisem

OPCH zasílá plemenné knize :

  • originál Přihlášky k zápisu štěňat s doporučením k zápisu do plemenné knihy a s výrazným označením, pokud se jedna o nečlena klubu
  • přihláška musí obsahovat zápis o provedené kontrole vrhu a záznam o tetování
  • krycí list-kopie
  • tetovací kontrolní pásek-originál
  • žádanka o vydáni tetovacích čísel (učení tetovací značky)

OPCH zasílá kopii přihlášky k zápisu krajskému poradci chovu.