Informace o platební povinnosti při pořádání chovatelských akcí

 

Středočeská pobočka Českého klubu 

Vyřizuje:

Ing. Martina Häuslerová, Hostím 23, Beroun 266 01 (jednatelka)

e-mail: m.hauslerova@seznam.cz, Telefon : 733 204 322

 

         Na základě rozhodnutí předsednictva ČKNO vám tímto oznamujeme, že organizacím, které z pověření příslušné krajské pobočky pořádají výstavy a bonitace NO, byla stanovena platební povinnost odvodů do příslušné krajské pobočky ČKNO.

Odvod z výstavy je 20.-Kč za posouzeného psa/fenu. Odvod z bonitace je 10.-Kč za posouzeného psa/fenu.

 

        Možnosti platby:

  • převodem na účet středočeské pobočky č. 484272319/0800
  • složenkou na adresu: Veronika Heckrová, J.Šípka 191, 273 03 Stochov

 

        Odvod je pořádající organizace povinna uhradit nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém byla chovatelská akce pořádána. Současně je organizace povinna zaslat na adresu Veroniky Heckrové katalog s vyznačeným počtem zúčastněných zvířat.

 

 Za středočeskou pobočku ČKNO : Ing. Martina Häuslerová

                                                               jednatelka